ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ НА ПРОЕКТ „ГРАДОУСТОЙЧИВО“, 25.10.2022 Г., ДОМ НА ЕВРОПА

Заключителното събитие на проект „Градоустойчиво“ се проведе на 25.10.2022 г. в Дома на Европа, гр. София. В събитието участваха представители на партньорските организации, представители на общините, включени в проекта, представители на държавни институции, международни и неправителствени организации. Резултатите от социологическите проучвания, част от проект „Градоустойчиво“ бяха представени от Стойчо Босев и Геновева Петрова от Алфа Рисърч.

Постигнатите резултати на проект „Градоустойчиво“ бяха представени от Мария Методиева, ръководител на проекта, Тръст за социална алтернатива.

Д-р арх. Венета Златинова представи устройствените характеристики на кварталите с преобладаващо ромско население в 30 общини, включени в проект „Градоустойчиво“.

Юристите на проекта – Александър Кашъмов, Даниела Михайлова и Кирил Илиев представиха: „Възможностите за подобряване на законодателството, регулиращо премахването на незаконни постройки“, „Жилищните условия в ромските квартали: проблеми и уредба“ и „Социалните общински жилища – остаряла уредба и разбирания. какво още може да бъде направено?!“

Заключителните думи в срещата бяха на Сара Перин, изпълнителен директор на Тръста за социална алтернатива, която представи възможностите за и след урегулиране в общините, включени в проект „Градоустойчиво.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *